شال دامنی مشکی که مردم بوسنی هرزگوین برای قربانیان جنگ می پوشیدند

در سال 2000، نورای بزیرگان، یک دانشجوی دختر ترک، در امتحانات نهایی کالج خود روسری به سر کرد. دادگاهی در ترکیه او را به دلیل “ممانعت از تحصیل دیگران” به شش ماه زندان محکدر سال 2000، نورای بزیرگان، یک دانشجوی دختر ترک، در امتحانات نهایی کالج خود روسری به سر کرد.

دادگاهی در ترکیه او را به دلیل “ممانعت از تحصیل دیگران” به شش ماه زندان محکوم کرد دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2004 این ممنوعیت را تایید کرد و تشخیص داد که این قانون ناقض کنوانسیون اروپایی بشر نیست.

در اکتبر 2006، احمد نجدت سزر، رئیس جمهور ترکیه، اجازه نداد سیاستمداران حزب عدالت و توسعه که همسرانشان شال دامنی مشکی به سر می‌کردند.

نخست وزیر اردوغان در مبارزات انتخاباتی پیروزمندانه خود در سال 2007 با وعده لغو ممنوعیت طولانی مدت حجاب در موسسات عمومی، مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرد.

 

با این حال، در حالی که نمایندگان ترک در پارلمان رای دادند، ده ها هزار نفر در بیرون به نفع این ممنوعیت تظاهرات کردند. دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2004 این ممنوعیت را تایید کرد و تشخیص داد که این قانون ناقض کنوانسیون اروپایی بشر نیست.

در اکتبر 2006، احمد نجدت سزر، رئیس جمهور ترکیه، اجازه نداد سیاستمداران حزب عدالت و توسعه که همسرانشان روسری به سر می‌کردند، در مراسمی که به نشانه استقلال ترکیه برگزار می‌شد، شرکت کنند و گفت که این امر جدایی مسجد و دولت در ترکیه را به خطر می‌اندازد و تضعیف می‌کند.

این حرکت غافلگیر کننده به عنوان یک استراتژی برای جذب رای دهندگان محافظه کار به حزب تلقی شد. برخی از حرکت بایکال به عنوان تلاشی برای حرکت حزب به سمت راست انتقاد کردند.
در مارس 2009، کیمت اوزگور، که چهارشاف (چادر) به سر داشت، هنگامی که قصد داشت سوار اتوبوس انتخاباتی کمال قلیچداراوغلو، نامزد شهرداری استانبول شود، مورد حمله اعضای CHP قرار گرفت. بعدها گزارش شد که او برای آزمایش ابتکار جدید حزب، خود را مبدل کرده بود.