دمپایی مردانه پاما که جزء دمپایی های سنتی قدیمی مردم ژاپن بود

این استعاره بر ماهیت سیستماتیک مزیت (عدم) ناشی از آن تأکید می کند انجمن کار بدن: ایجاد شده با موج یک عصای نامرئی، دمپایی فقط مناسب است
برای سیندرلا و برای دیگران غیرممکن است که این تناسب را “جعل” کنند.

دلایل متعددی وجود دارد که چرا این چارچوب ممکن است برای درک مفهوم شمول مفید باشد و الگوهای طرد در حرفه مشاوره روسیه.

تفکیک شغلی در بافت انگلیسی آمریکایی معمولاً در رابطه با ساختارهای نهادی مورد بررسی قرار می گیرد حرفه ای بودن و تعقیب “بسته شدن” توسط حرفه ها.

با این حال، تفاوت های تاریخی و ساختاری در زمینه حرفه ای تولیددمپایی مردانه پاما روسیه به این معنی است که حرفه ای شدن این شغل در اینجا به صورت یکسان اتفاق نمی افتد.

درک از حرفه ای گرایی در زمینه پسا سوسیالیستی نیز متفاوت است: به عنوان یک سیستم درک نمی شود سازمان کار در معنای “سنتی” انگلیسی آمریکایی، اما در رابطه با ویژگی های شخصیت محور، ارزش های فردی و رفتار مورد نیاز برای شغل.

با اينكه چارچوب دمپایی شیشه ای با طراحی حرفه ای انگلیسی-آمریکایی ساخته شده است بر این امر تاکید می کند که رابطه بین ساختارهای حرفه ای و فرد وجود دارد هویت ها یک طرفه نیستند، بلکه «به طور موقت از طریق مبارزه گفتمانی ثابت می شوند.

در واقع، در جاهای دیگر اشکرافت و همکاران. (2012) مفهوم سازی کن حرفه ای شدن به عنوان یک فعالیت برندسازی یا “کار هویت استراتژیک شغلی” – یک دیدگاه که بر گفتمان به عنوان مکانیزمی حیاتی که ساختارهای حرفه ای را (دوباره) ایجاد می کند، تأکید می کند.

از این منظر، تحلیل نابرابری های حرفه ای ممکن است به نهادی مرتبط باشد سازه‌ها اما مجبور نیست با اکتشاف آنها شروع شود، که به طور بالقوه باعث می‌شود نظریه پردازی از دمپایی شیشه ای برای درک حرفه ای روسی مناسب تر است متن نوشته.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.